Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên công nghệ thông tin

25 tháng 04, 2019

Ngày 24/4/2019, Khoa Kỹ thuật Công nghệ (KTCN) - Trường Đại học Phú Yên đã phối hợp với Trung tâm phát triển sinh viên của Công ty phần mềm TMA Solution tổ chức hội thảo “Các chương trình đào tạo của TMA và định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên”. Đến dự có cán bộ giảng viên, sinh viên khoa KTCN và khoa Khoa học tự nhiên.
Top